You are currently viewing בדק בית לפני קניה: הערכת שווי נכס ובדיקת איכות סביבת המגורים

בדק בית לפני קניה: הערכת שווי נכס ובדיקת איכות סביבת המגורים

כאשר קנית סוף סוף בית חדש, האם נוכחת לגלות כי שהקירות עם עובש, לחות או סדקים? שהרצפות אינן חלקות לגמרי ורבים מן האריחים פגומים ?
האשם בין היתר, הוא בך קונה יקר, שכן, רכישת דירה מחייבת ידע, ניסיון ומבט בוחן. מסתבר כי הישראלי הממוצע מוכן לממש חצי תריסר כיכרות לחם קודם שיבחר בכיכר שיקנה, ויפתח תריסר קופסאות גבינה כדי להריח את תכנן, בטרם יחליט באיזו יבחר, אך לא יעלה בדעתו כלל להיוועץ במומחה כאשר ירכוש דיור לעצמו !
חברת אהורביץ מהנדסים מספקת שירותי בדק בית, ביקורת מבנים ובדיקת ליקויים:
"המצב בשוק רע. בבתים רבים נעשות עבודות באורח לא מקצועי, על ידי קבלנים לא מקצועיים שאף אינם שייכים לאגודת הקבלנים המורשים. מדי יום ביומו מרומים אזרחים תמימים, שמוכרים להם דיור מנוגד לתקן, סעיפי ביצוע שונים נעשים ברישול – בנושאים רבים, אין הדבר נראה לעין בלתי מנוסה".


כך נולד חהמושג "בדק בית" – שירותי ביקורת ליקויים ובדיקת מבנים

מהו בדק בית להערכת איכות החיים העירונית

בדק בית להערכת איכות החיים העירונית יתמקד בהערכת איכות ובאפיון האזור: הבניין, השכנים והשכונה.
בדיקת הערכת איכות החיים העירונית היא אחת מהבדיקות החשובות שיש לבצע לפני החלטה על קניית בית במושב . בדיקת איכות החיים תחשוף את החיים האמיתיים בשכונה ותאפשר לקונה לגלות פרטים חשובים אשר לא תמיד ניתן לראותם בשעת הביקור בדירה המוצעת למכירה.
הבדיקה מתמקדת בשכנים המתגוררים בבניין ובאזור כולו: אפיון השכנים לאיתור שכנים בעיתיים, סכסוכי שכנים, היחסים בין דיירי הבניין והשכונה, דירות בשכירות, האם נעשה שימוש שאינו למגורים באחת הדירות ועוד.
נושאים נוספים הנכללים בבדק בית אזורי:
א. נתונים דמוגרפיים של העיר ושל השכונה.
ב. מאפייניו הפיזיים של הבניין כולל רמת תחזוקה, נקיון, חזות (הנתונים נאספים מהדיירים ומבטאים מצב הבניין בפועל ומצב לאורך זמן לפי תחושות השכנים).
ג. מספר תאונות הדרכים באזור, ושיעור הפשיעה – עפ"י נתוני משטרת ישראל.
ד. נגישות לתחבורה ציבורית.
ה. רשת הדרכים באזור (כולל דרך להולכי רגל – האם קיימת?)
ו. היצע החניה.
ז. שימושי קרקע – נגישות למסחר ושירותים (בנק, בית מרקחת, בית קפה, מכולת/סופר ועוד…)
ח. התאמת שכונת המגורים לאוכלוסיית הקשישים.
ט. בחינת התאמת שכונת המגורים הנבדקת לצרכי הלקוח.
י. מערכת החינוך באזור.
הנתונים לצורך בדק בית אזורי נאספים במספר דרכים:
* מקורות מידע מוסדיים כגון הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, משטרת ישראל, או רשויות מקומיות.
* תשאולים של דיירי הבניין הנבדק ותושבי השכונה.
* מספר תצפיות באזור הנבדק המבוצעות על ידי צוות תחקירנים.

כתיבת תגובה